Beste hardlopers en wandelaars,

Helaas zal er dit jaar geen Profielloop plaats vinden. We zijn als organisatie van mening dat door alle maatregelen, die vanwege COVID-19 genomen zouden moeten worden, de sfeer die het evenement kenmerkt, niet gegarandeerd kan worden. Daarom wordt de vijfde editie verplaatst naar 2021. Laten we er volgend jaar een mooie jubileumeditie van maken!

Zodra er meer bekend is over Profielloop 2021,
maken we dat kenbaar via de gebruikelijke kanalen!

Een fijne en gezonde zomer gewenst!

Organisatie Profielloop